Počet položek: 0 0,- CZK

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely použití funkce Hlídací pes

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”).

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Diamond Consulting s.r.o., se sídlem Uhliště 23, Chudenín, PSČ 34022, IČ: 291 15 809, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 25979 (dále jen „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Diamond Consulting s.r.o., Uhliště 23, Chudenín, PSČ 34022, adresa elektronické pošty podpora@bimboland.cz

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely použití funkce Hlídací pes

1. Udělujete tímto souhlas společnosti Diamond Consulting s.r.o., se sídlem Uhliště 23, Chudenín, PSČ 34022, IČ: 291 15 809, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 25979 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovával/a následující osobní údaje:

 • emailovou adresu

2. E-mailová adresa bude zpracována za účelem:

 • využití funkce Hlídací pes – zaslání e-mailové notifikace, jakmile se změní skladovost/cena zvoleného produktu dle požadovaných preferencí uživatele.

3. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 180dní a to za účelem:

 • zaslání e-mailové notifikace, jakmile se změní skladovost/cena zvoleného produktu dle požadovaných preferencí uživatele.

4.Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů, osobní údaje však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Poskytovatel e-shopového řešení: Poskytovatel služby Shop5, Bc. Martin Březovský, sídlem Slunná 296, 26101 Příbram, IČ: 71013202, Reg. ŽÚ. Příbram, ev. c. 320202-746100.

5.Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.

6. Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním e-mailu na kontaktní adresu podpora@bimboland.cz

7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek odstranění e-mailové adresy z funkce Hlídací pes,
 • požadovat po Správci informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracovává,
 • vyžádat si u Správce přístup k Vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii,
 • u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost,
 • nechat Vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování, 
 • požadovat po společnosti výmaz Vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že Vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Odkazy na jiné webové stránky:

Náš e-shop může obsahovat odkazy na jiné zajímavé webové stránky. Pokud tento odkaz použijete a naše webové stránky opustíte, neneseme nad těmito jinými webovými stránkami  žádnou odpovědnost ani kontrolu.

Závěrečná ustanovení

 • Uživatel souhlasí s těmito podmínkami zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře.
 • Zaškrtnutím souhlasu vyjadřuje uživatel, že si tyto podmínky přečetl, že s nimi vyjadřuje svůj souhlas a že je v celém rozsahu akceptuje.
 • Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Správce je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi podmínek na svých internetových stránkách, popř. zašle novou verzi Uživateli na jeho e-mailovou adresu.
 • Kontaktní údaje Správce ve věcech týkajících se těchto podmínek: +420 775 198 119, podpora@bimboland.cz.
 • Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tyto zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem 24. 5. 2018.