Počet položek: 0 0 CZK

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely komunikace pomocí kontaktních formulářů, emailu a komunikační aplikace Smartsupp

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”).

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Diamond Consulting s.r.o., se sídlem Uhliště 23, Chudenín, PSČ 34022, IČ: 291 15 809, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 25979 (dále jen „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Diamond Consulting s.r.o., Uhliště 23, Chudenín, PSČ 34022, adresa elektronické pošty podpora@bimboland.cz

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely komunikace pomocí kontaktních formulářů, emailu a komunikační aplikace Smartsupp

1. Udělujete tímto souhlas společnosti Diamond Consulting s.r.o., se sídlem Uhliště 23, Chudenín, PSČ 34022, IČ: 291 15 809, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 25979 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovával/a následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • e-mailovou adresu
 • telefonní číslo

2. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:

 • Vaší komunikace se správcem,

3. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 365 dnů a to za účelem:

 • Vaší komunikace se správcem.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů, osobní údaje však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Poskytovatel e-shopového řešení: Poskytovatel služby Shop5, Bc. Martin Březovský, sídlem Slunná 296, 26101 Příbram, IČ: 71013202, Reg. ŽÚ. Příbram, ev. c. 320202-746100.
 • Kontaktní aplikace – on-line chat: Smartsupp.com, s.r.o., se sídlem Milady Horákové 1957/13, 602 00, Brno. Společnost zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně, vložka C 86206

5. Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.

6. Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním dopisu, e-mailu s žádostí o odstranění.

7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek odstranění komunikace z databáze včetně s tím spojených osobních údajů,
 • požadovat po Správci informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracovává,
 • vyžádat si u Správce přístup k Vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii,
 • u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost,
 • nechat Vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování,
 • požadovat po společnosti výmaz Vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že Vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tyto zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem 24. 5. 2018.