Počet položek: 0 0,- CZK

Zpracování osobních údajů e-shopu www.bimboland.cz

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”).

Vážení zákazníci,

ochranu Vašich osobních údajů bereme velmi vážně. Vaše osobní údaje jsou u nás bezpečně uloženy, s Vašimi osobními údaji neobchodujeme. Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádíme zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností.

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Diamond Consulting s.r.o., se sídlem Uhliště 23, Chudenín, PSČ 34022, IČ: 291 15 809, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 25979 (dále jen „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Diamond Consulting s.r.o., Uhliště 23, Chudenín, PSČ 34022, adresa elektronické pošty podpora@bimboland.cz

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Ochrana osobních údajů e-shopu www.bimboland.cz

1. Společnost Diamond Consulting s.r.o., se sídlem Uhliště 23, Chudenín, PSČ 34022, IČ: 291 15 809, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 25979 (dále jen „prodávající“ nebo „Správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) následující osobní údaje:

 • jméno, příjmení
 • e-mailovou adresu
 • telefonní číslo
 • adresu/sídlo
 • IP adresu
 • informace o nákupu (zboží, cena, množství, obsah košíku)
 • identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby.

 

2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi Vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran.
Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

3. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

 

4. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

 • Poskytovatel e-shopového řešení: Poskytovatel služby Shop5, Bc. Martin Březovský, sídlem Slunná 296, 26101 Příbram, IČ: 71013202, Reg. ŽÚ. Příbram, ev. c. 320202-746100.
 • Smluvní dopravci - doručovací údaje, tel. číslo a e-mailová adresa adresáta. Za účelem doručení objednávky:
  • Kurýr Geis a výdejní místa Geis Point: Geis Parcel CZ s.r.o., Zemská 211/I, 337 01, Ejpovice, okres Rokycany, DIČ: CZ63077051, IČO: 63077051. Společnost je zapsaná u rejstříkového soudu v Plzni, spisová značka: C 9503.
  • Výdejní místa Zásilkovna.cz: Zásilkovna s.r.o., se sídlem Drahobejlova 1019/27, Libeň, 190 00, Praha 9, IČ 28408306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 13938.
  • Česká pošta: Česká pošta, s.p., IČO: 47114983, sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 22599,zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7565.
  • Kurýr PPL a výdejní místa PPL Parcelshop: PPL CZ s.r.o. se sídlem K Borovému 99, Říčany – Jažlovice 25101, IČ: 25194798, DIČ: CZ25194798, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 105858.
 • Účetní služby: ABRA Flexi s.r.o., Jeremiášova 1422/7b, Stodůlky, 155 00 Praha, IČ: 28019920. Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 289542.
 • Kontaktní aplikace – on-line chat: Smartsupp.com, s.r.o., se sídlem Milady Horákové 1957/13, 602 00, Brno. Společnost zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně, vložka C 86206.
 • Hostingové služby: NETIO Solutions s.r.o., se sídlem Přecechtělova 2238/1, Praha 15500, CZECH REPUBLIC, IČ: 24318027, DIČ: CZ24318027. Společnost vedená Městským soudem v Praze, Oddíl C, Vložka 195992.
 • Hostingové služby: THINline s.r.o., Jeseniova 1196/52, 130 00 Praha 3 - Žižkov.
  IČ 267 47 359, Zapsána v OR Sp. zn. C 91182 vedená u rejstříkového soudu v Praze.
 • Platební brána: ComGate Payments, a.s., sídlo: Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 1596/14a, PSČ 170 00, IČ: 279 24 505, DIČ CZ27924505. Zapsána dne: 16. července 2007. Spisová značka B 17614 vedená u Městského soudu v Praze.

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

 

5. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na e-mailové adrese podpora@bimboland.cz

 

6. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.bimboland.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách
 • základní funkčnosti webových stránek
 • měření a vyhodnocování reklamních kampaní

Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný nastavit v rámci nastavení prohlížeče. V případě nastavení prohlížeče budou soubory cookies nezbytné pro funkčnost webu uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce. 

Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 • Seznam.cz, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 3294/10, PSČ: 150 00, IČO: 26168685, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: B 6493.
 • Heureka Shopping s.r.o. IČ:02387727 se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha, C 218977 vedená u Městského soudu v Praze.

7.Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
 • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
 • požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů; výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
 • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že Vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Odkazy na jiné webové stránky:

Náš e-shop může obsahovat odkazy na jiné zajímavé webové stránky. Pokud tento odkaz použijete a naše webové stránky opustíte, neneseme nad těmito jinými webovými stránkami  žádnou odpovědnost ani kontrolu.

Závěrečná ustanovení

 • Uživatel souhlasí s těmito podmínkami zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře.
 • Zaškrtnutím souhlasu vyjadřuje uživatel, že si tyto podmínky přečetl, že s nimi vyjadřuje svůj souhlas a že je v celém rozsahu akceptuje.
 • Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Správce je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi podmínek na svých internetových stránkách, popř. zašle novou verzi Uživateli na jeho e-mailovou adresu.
 • Kontaktní údaje Správce ve věcech týkajících se těchto podmínek: +420 775 198 119, podpora@bimboland.cz.
 • Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem 24. 5. 2018.